[ KimAnuwat ]
ชื่อ-นามสกุล : 
นายอนุสัต ฤทธิ์ละคร
ชื่อเล่น : 
คิม
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
3/7/2545
อายุ : 
15
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
Kimcoco2545@gmail.com  
ที่อยู่ : 
บ้านเลขทีท123หมู่4บ้านห้วยเทียน
อำเภอ : 
ปากชม
จังหวัด : 
เลย
รหัสไปรษณีย์ : 
42150
เบอร์โทรศัพท์ : 
0610616190
สถานที่ทำงาน : 
นักเรียน/นักศึกษา
การศึกษา : 
มัธยมศึกษาตอนต้น