ชื่อ - นามสกุล :นางพธู เนตยวิจิตร์
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :ครูชำนาญการภาษาไทย
ที่อยู่ :-
Telephone :-
Email :-