วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.lvc.ac.th/lvc2561 Fri, 14 Dec 2018 03:32:02 2561ผู้บริหารและคณะครูเข้าร่วมงานมุทิตา กษิณานุสรณ์ http://www.lvc.ac.th/lvc2561/?name=news&file=readnews&id=71 http://www.lvc.ac.th/lvc2561/http://www.lvc.ac.th/lvc2561/icon/news_1536656555.jpg

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครูเข้าร่วมงานมุทิตา กษิณานุสรณ์

1536656555
2561โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่โลกอาชีพ โดยการใช้แอปพลิเคชั่น Echo Ve http://www.lvc.ac.th/lvc2561/?name=news&file=readnews&id=70 http://www.lvc.ac.th/lvc2561/http://www.lvc.ac.th/lvc2561/icon/news_1536656464.jpg

วันที่ 7 กันยายน 2561 หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ได้จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

1536656464
โครงการรักตัวเองเพื่อสุขภาพเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ประจำปีการศึกษา 2561 http://www.lvc.ac.th/lvc2561/?name=news&file=readnews&id=68 http://www.lvc.ac.th/lvc2561/http://www.lvc.ac.th/lvc2561/icon/news_1536656198.jpg

วันที่ 5 กันยายน 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลยได้จัด โครงการรักตัวเองเพื่อสุขภาพเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ประจำปีการศึกษา 2561

1536656198
2561 ประชุมหาแนวทางในการเปิดหลักสูตรใหม่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 http://www.lvc.ac.th/lvc2561/?name=news&file=readnews&id=67 http://www.lvc.ac.th/lvc2561/http://www.lvc.ac.th/lvc2561/icon/news_1536656134.jpg

ประชุมหาแนวทางในการเปิดหลักสูตรใหม่ สำหรับวิทยาลัยในสังกัดในปี 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

1536656134
2561โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา http://www.lvc.ac.th/lvc2561/?name=news&file=readnews&id=66 http://www.lvc.ac.th/lvc2561/http://www.lvc.ac.th/lvc2561/icon/news_1536655932.jpg

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา นักเรียน นักศึกษา ในวันที่ 1 กันยายน 2561

1536655932
256131 จัดกิจกรรมโฮมรูม สิงหาคม 2561_ http://www.lvc.ac.th/lvc2561/?name=news&file=readnews&id=65 http://www.lvc.ac.th/lvc2561/http://www.lvc.ac.th/lvc2561/icon/news_1536655818.jpg

สิงหาคม 2561จัดกิจกรรมโฮมรูม

1536655818
2561 Day Camp ลูกเสือวิสามัญ@วอศ.เลย http://www.lvc.ac.th/lvc2561/?name=news&file=readnews&id=64 http://www.lvc.ac.th/lvc2561/http://www.lvc.ac.th/lvc2561/icon/news_1535423780.jpg

Day Camp ลูกเสือวิสามัญ@วอศ.เลย

1535423780
2561 ร่วมกิจกรรม วันคล้ายวันครบรอบ วันสถาปนาอนุสรสถานณ์ ผู้เสียสละ หน่วยผสม พลเรือน ตำรวจ ทหาร 1718 จังหวัดเลย http://www.lvc.ac.th/lvc2561/?name=news&file=readnews&id=63 http://www.lvc.ac.th/lvc2561/http://www.lvc.ac.th/lvc2561/icon/news_1535358874.jpg

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลยร่วมกิจกรรม วันคล้ายวันครบรอบ วันสถาปนาอนุสรสถานณ์ ผู้เสียสละ หน่วยผสม พลเรือน ตำรวจ ทหาร 1718 จังหวัดเลย

1535358874
2561 งาน"มุทิตา กษิณาลัย ร้อยรักด้วยใจ สายใยผูกพัน" ผู้เกษียนอายุราชการ ปี 2561 http://www.lvc.ac.th/lvc2561/?name=news&file=readnews&id=62 http://www.lvc.ac.th/lvc2561/http://www.lvc.ac.th/lvc2561/icon/news_1535358749.jpg

ร่วมงาน"มุทิตา กษิณาลัย ร้อยรักด้วยใจ สายใยผูกพัน" จัดให้กับผู้เกษียนอายุราชการ ปี 2561 

1535358749
2561 ตรวจเยี่ยมหอพัก นักเรียน นักศึกษา เพื่อลดโครงการการลดปัญหาการออกกลางคัน http://www.lvc.ac.th/lvc2561/?name=news&file=readnews&id=61 http://www.lvc.ac.th/lvc2561/http://www.lvc.ac.th/lvc2561/icon/news_1535340113.jpg

ตรวจเยี่ยมหอพัก นักเรียน นักศึกษา เพื่อลดโครงการการลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา ของผู้เรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย

1535340113