ชื่อ - นามสกุล :นางสุภาพร ศรีสุระ
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
หน้าที่หลัก :บริหารงาน
ที่อยู่ :1/6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ถนนชุมสาย ต.กุดป่อง อ.เมือง จเลย
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ฝ่ายบริหาร
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานกิจการนักศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา