ชื่อ - นามสกุล :ว่าที่ร้อยตรีประสาน จันทร์เมือง
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
หน้าที่หลัก :บริหารงานทรัพยากรบุคคล/บริหารงานวิชาการ(รักษาการ)
ที่อยู่ :1/6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ถนนชุมสาย ต.กุดป่อง อ.เมือง จเลย
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : รักษาการ
กลุ่ม / แผนก : บริหารงานทรัพยากรบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารทรัพยากรบุคคล