เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

รอบรั้ววิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย

^