เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

new GRSS('http://www.lvc.ac.th/lvc62/gallery.rss').show('rss-entertain',0);

^