เข้าร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 29

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย นำโดย ดร.กรรณิกา ยอดสง่า ผู้อำนวยการวิทยาอาชีวศึกษาเลย นำคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 29 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 ธันวาคม 2562 และได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ในแต่ละประเภทที่วิทยาลัยได้เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดเลย โดยได้รับ รางวัลดังนี้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 องค์การมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษาขนาดใหญ่

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^