พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรผู้สร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัย

พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรผู้สร้างชื่อเสียงและคว้ารางวัล พร้อมความภาคภูมิใจให้กับวิทยาลัยในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ จังหวัดอุบลราชธานีระหว่างวันที่  9 - 13  ธันวาคม 2562  **click**

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^