วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ได้จัดการประชาสัมพันธ์เพื่อการฝึกอาชีพ ของสถานประกอบการ

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ได้จัดการประชาสัมพันธ์เพื่อการฝึกอาชีพ ของสถานประกอบการที่จะรับ นักเรียน นักศึกษา เข้ารับฝึกประการณ์ ในสถานประกอบการในภาคเรียนที่ 1/ 2562 และนักศึกษา ปวส1 ทวิภาคี โดยมีนายเดชา พุทธมาตย์ รองผู้อำนวยการๆ ได้กล่าวต้อนรับสถานประกอบและกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา ณ หอประชุมยอดภู วิทยาบัยอาชีวศึกษาเลย  **click**

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^