“อาชีวะร่วมใจ ต้านภัยหนาว ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวกิจกรรมอาชีวะบริการ Fix it Center"

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวจังหวัดเลย “อาชีวะร่วมใจ ต้านภัยหนาว ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวกิจกรรมอาชีวะบริการ Fix it Center" พร้อมด้วยประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเลย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อศจ.เลย ร่วมในพิธีฯ ณ โรงเรียนชายแดนบ้านห้วยเป้า อำเภอปากชม จังหวัดเลย จากนั้นเวลา 13.00 น. ท่านเลขาธิการฯ ได้เข้าเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย โดย ดร.กรรณิกา ยอดสง่า นำคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่และนักเรียน นักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับและในเวลา 14.00 น ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิด และเยี่ยมชม กิจกรรม "อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2563" ณ ปั๊มน้ำมัน ปตท.เจเค อำเภอเมือง จังหวัดเลย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^