วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ร่วมกับกยศ.รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 7 วันที่ 8 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีครูและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 17 คน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ร่วมกับกยศ.รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 7 วันที่ 8 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีครูและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 17 คน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^