สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ได้จัดกิจกรรมการอบรมการตัดต่อวีดีทัศน์ดิจิตอลโดยใช้โปรแกรม premiers pro. ให้กับนักเรียน นักศึกษาและบุคลากร ในวันที่ 8 มกราคม 2563

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ได้จัดกิจกรรมการอบรมการตัดต่อวีดีทัศน์ดิจิตอลโดยใช้โปรแกรม premiers pro. ให้กับนักเรียน นักศึกษาและบุคลากร ในวันที่ 8 มกราคม 2563

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^