วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลยยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียน การสอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลยยินดีต้อนรับ  คณะศึกษาดูงานวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียน การสอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลยยินดีต้อนรับ  คณะศึกษาดูงานวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียน การสอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^