วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลยเข้ารับการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562

วันจันทร์ ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 ดร.กรรณิกา ยอดสง่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย นำคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาเข้ารับการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยในวันนี้ทางวิทยาลัย ฯ ได้นำเสนอนิทรรศการประกอบการประเมิน ได้แก่ การจัดบูธถ้วยรางวัล ปีการศึกษา 2560 ถึง ปีการศึกษา 2562 การจัดนิทรรศการโครงการพระราชดำริ, โครงการสถานศึกษาคุณธรรม, โครงงานวิทยาศาสตร์, สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่, ธนาคารโรงเรียน, โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา และผลงานดีเด่นของสาขาวิชาต่าง ๆ อีกมากมาย และได้ร่วมต้อนรับต้อนท่านประธานและคณะอนุกรรมการระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเลย ณ หอประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^