เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โครงการจัดทำหน้ากากอนามัยลดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด-19 และป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5

    ผุ้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ดร.กรรณิกา ยอดสง่าได้นำคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการจัดทำหน้ากากอนามัยลดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด-19 และป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลยได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้จัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน 3,000 ชิ้น โดยแบ่งเป็นส่งมอบให้กับ สอศ. จำนวน 2,100 ชิ้น โดยแจกจ่ายให้กับบุคลากรของวิทยาลัยฯ และประชาชนในพื้นที่จังหวัดเลย จำนวน 900 ชิ้น ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 ณ ห้องปฎิบัติการแฟชั่นและสิ่งทอ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
Goragod.com
^