เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

เปิดรับสมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้น63

เปิดรับสมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้น63
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19)  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลยได้กำหนดให้จัดการเรียนระยะสั้นออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563 ทางวิทยาลัยขอประชาสัมพันธ์ ให้นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทัั่วไปที่สนใจเรียนหลักสูตรระยะสั้น ได้สมัครเข้าเรียนโดยการสแกน QR-Code และลิงค์ ที่ท่านสนใจ
--ลิงค์ สมัครเรียน
https://forms.gle/MZNmBeSc4Xr9ufaa8 การบัญชี
https://forms.gle/qM5FcwpDPUpdpCSx7  การตลาด
https://forms.gle/mbJj6XcTLpz7n1et5 การเลขานุการ
https://forms.gle/3Uyz1b1Fy4mzY6uJ8  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
https://forms.gle/yMnUqQQYsukPhpaa8 แฟชั่นและสิ่งทอ
https://forms.gle/wWqpbFrSiWQcWjE8A  อาหารและโภชนการ
https://forms.gle/rrciHj7ukGHY9zwi7 คหกรรมศาสตร์
https://forms.gle/AQJ86UQPTJgzzoh69 คอมพิวเตอร์กราฟิก
https://forms.gle/RACuKJMXhz8ZpfPt7 การท่องเที่ยว
https://forms.gle/w34pg2Nh2i3AnovF6 การโรงแรม
https://forms.gle/yJ8SZKXuCPcKxY1i9 เทคโนโลยีสารสนเทศ
https://forms.gle/fRxgaaFsam8oN91U7  สามัญสัมพันธ์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
Goragod.com
^