Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 4
   
สาขาวิชาการตลาดเปิดรับสมัคร
นักเรียนนักศึกษา ประจำปี...
(อ่านต่อ คลิก)
กำหนดการ การฝึกงานประจำ
ภาคเรียนฤดูร้อน/2556 และ
ภาคเรียนที่ 1...(อ่านต่อ คลิก)
วอศ.เลย เปิดให้ นร. ยื่นคำร้อง
เปิดภาคเรียนฤดูร้อน...
(อ่านต่อ คลิก)
   


   
ขอเชิญร่วมงาน 70 ปีคืนสู่เหย้า
ชาวอาชีวะเลย ในวันเสาร์ที่...
(อ่านต่อ คลิก)
ประกาศวัน เวลาสอบปลายภาค
เรียนที่ 2/2556...
(อ่านต่อ คลิก)
วัน เวลา การซ้อมรับใบประ
กาศฯ และวันรับใบประกาศฯ...
(อ่านต่อ คลิก)
   

      อัลบัมภาพกิจกรรมสาขาวิชาการตลาด

      ศึกษาดูงาน "อิชิตัน" 7-9 กุมภาพันธ์ 2557
      งานกาชาด ดอกฝ้ายบานฯ 5 กุมภาพันธ์ 2557
      นำเสนอโครงการ ชกข.2/4, สกต.2
      
      
      
      

      ลิงก์เพิ่มเติม

      สมัครเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลยออนไลน์
      สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
      ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา v-cop.net
      โครงการ e-Learning เพื่อพัฒนาอาชีพ
      กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
     สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย 1/6 ถ.ชุมสาย ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000 โทรศัพท์ 0-4281-2395 โทรสาร 0-4283-0832