ภาพกิจกรรม

กิจกรรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย เข้าเยี่ยม ให้กำลังใจผู้กำกับลูกเสือ

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ดร.กรรณิกา ยอดสง่า ผู้อำนวยการว …

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย เข้าเยี่ยม ให้กำลังใจผู้กำกับลูกเสือ Read More »

ชมรมวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม จำหน่ายกระทง

ชมรมวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม จำหน่ายกระทงเพื่อเป็ …

ชมรมวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม จำหน่ายกระทง Read More »