admin

งานวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเลย ประจำปี 2567

นายจิรายุทธ แก้วอาสา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย พ …

งานวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเลย ประจำปี 2567 Read More »

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและเปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา รอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2567

– รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ประกาศราชื่อ ปวส.สายตร …

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและเปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา รอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 Read More »

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2567 รอบโควต้า

  ใบสมัครเพื่อรับการจัดสรรโควตาเข้าศึกษาต่อ ดูรายละเอีย …

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2567 รอบโควต้า Read More »

โครงการกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติดและพัฒนาทักษะชีวิต ประจำปีการศึกษา 2566

นายจิรายุทธ แก้วอาสา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย พ …

โครงการกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติดและพัฒนาทักษะชีวิต ประจำปีการศึกษา 2566 Read More »

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายจิรายุทธ แก้วอาสา ผู้อำนวยการว …

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว Read More »

พิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

  วันที่ 13 ตุลาคม 2566 นายจิรายุทธ แก้วอาสา ผู้อำ …

พิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร Read More »

การประเมินการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา (ระดับชาติ) ประจำปีการศึกษา 2566

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเล …

การประเมินการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา (ระดับชาติ) ประจำปีการศึกษา 2566 Read More »

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ยินดีต้อนรับ นายจิรายุทธ แก้วอาสา เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย

  วันที่ 1 ตุลาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย โดยคณ …

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ยินดีต้อนรับ นายจิรายุทธ แก้วอาสา เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย Read More »