ภาพกิจกรรม

กิจกรรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย

งานวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเลย ประจำปี 2567

นายจิรายุทธ แก้วอาสา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย พ …

งานวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเลย ประจำปี 2567 Read More »

โครงการกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติดและพัฒนาทักษะชีวิต ประจำปีการศึกษา 2566

นายจิรายุทธ แก้วอาสา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย พ …

โครงการกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติดและพัฒนาทักษะชีวิต ประจำปีการศึกษา 2566 Read More »

การประเมินการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา (ระดับชาติ) ประจำปีการศึกษา 2566

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเล …

การประเมินการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา (ระดับชาติ) ประจำปีการศึกษา 2566 Read More »

โครงการประชุมผู้บริหารและผู้เกษียณอายุราชการ อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2564

วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายสายชล ชมภู ผู้อ …

โครงการประชุมผู้บริหารและผู้เกษียณอายุราชการ อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2564 Read More »